วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อาหารหมู(^๐๐^)

อาหารของหมู

การ เลี้ยงหมูประเภทหมูลาน และ หมูลอย นี้ใช้อาหารเหมือนการเลี้ยงหมูทั่วไปตามสูตร การเลี้ยงหมู แต่ถ้าหากผู้เลี้ยงมีเศษผัก เศษอาหารที่เหลือ ก็สามารถให้หมูกินได้ ส่วนการให้อาหารหมูในระยะต่างๆ มีดังนี้* ลูกหมูระยะ ดูดนมแม่ เริ่มให้อาหารหมูนมโปรตีน 22% หรืออาหารหมูอ่อนโปรตีน 20% เมื่อลูกหมูมีอายุ 10 วัน ถึงหย่านม (หย่านม 28 วัน) และให้ต่ออีกประมาณ 3 วัน หลังจากหย่านมแล้ว

* ลูกหมูระยะหย่านม (หย่านม 28 วัน น้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม) ให้อาหารหมูอ่อนโปรตีน 20 % จนถึงอายุ 2 เดือน (น้ำหนักประมาณ 12-20 กิโลกรัม)

* หมูระยะน้ำหนัก 20-35 กิโลกรัม ให้ อาหารโปรตีน 18% โดยให้หมูกินอาหารเต็มที่ หมูจะกินอาหารวันละ 1-2 กิโลกรัม

* หมูระยะน้ำหนัก 35-60 กิโลกรัม ให้ อาหารโปรตีน 16% หมูจะกินอาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม

* หมูระยะน้ำหนัก 30 กิโลกรัม-ส่งตลาด ให้ อาหารโปรตีน 14-15 % หมูจะกินอาหารวันละ 2.5-3.5 กิโลกรัมการให้อาหารหมูพันธุ์ทดแทน หมูตัวที่ต้องการจะเก็บไว้ทำพันธุ์(ยกเว้น หมูขุน ,หมูทดสอบพันธุ์) ควรจำกัดอาหารเพื่อไม่ให้อ้วนเกินไป เมื่อหมูน้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ใช้อาหารโปรตีน 16% ให้อาหารวันละ 2.2.5 กิโลกรัม

* การให้อาหารหมูพ่อพันธุ์ ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15-16 % - พ่อพันธุ์ตัวใหญ่ 150 กิโลกรัมขึ้นไป ให้อาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม - พ่อพันธุ์ตัวเล็ก 100-150 กิโลกรัม ให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม

* การให้อาหารแม่หมูอุ้มท้อง ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15-16 % แม่หมูจะตั้งท้องประมาณ 114 วัน ควรให้อาหารดังนี้ - แม่หมูสาวทดแทนให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม - แม่หมูหลังจากผสมพันธุ์ให้อาหารวันละ 1.5-2 กิโลกรัม - แม่หมูตั้งท้อง 0-90 วัน ให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม - แม่หมูตั้งท้อง 90-108 วัน ให้อาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสภาพแม่สุกรอ้วนหรือผอมด้วย) -แม่หมูตั้งท้อง 108-114 วัน ให้อาหารวันละ 1-1.5 กิโลกรัม (เมื่อตั้งท้องได้ 108 วัน ให้ย้ายเข้าคอกคลอด)

* การให้อาหารแม่หมูหลังคลอด ให้อาหารโปรตีนประมาณ 16% - คลอดลูกแล้ว 0-3 วัน ให้อาหารวันละ 1-2 กิโลกรัม -คลอดลูก 3-14 วัน ให้อาหารวันละ 2-3.5 กิโลกรัม - คลอดลูก 14 วันขึ้นไป ให้อาหารเต็มที่เท่าที่แม่หมูจะกินอาหารได้ หรือประมาณวันละ 4-6 กิโลกรัม ในกรณีที่แม่หมูมีลูก 7 ตัวขึ้นไป (ควรให้อาหารแม่หมูวันละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ดูตามสภาพของแม่หมูระวังอย่าให้แม่หมูผอม)

* การให้อาหารแม่หมูหลังหย่านม ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15-16 % - แม่หมูหย่านมในวันแรก ให้อาหารวันละ 1.1.5 กิโลกรัม - แม่หมูหย่านมจาก 2 วัน ขึ้นไป จนถึงแม่หมูเป็นสัด (แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน) ให้อาหารวันละ 3-4 กิโลกรัม เพื่อให้แม่หมูสมบูรณ์พันธุ์เร็วขึ้นและเพิ่มการตกไข่ - แม่สุหมูเป็นสัดและผสมพันธุ์แล้ว ลดอาหารลงเหลือวันละ 1.5-2 กิโลกรัม - แม่หมูไม่เป็นสัดเกิน 15 วัน แสดงว่าแม่หมูผิดปกติ ให้ลดอาหารลงเหลือวันละ 2 กิโลกรัม และหาวิธีการทำให้แม่หมูเป็นสัด โดยทำให้แม่หมูเกิดความเครียด ใช้วิธีต้อนขังรวมกัน (แม่หมูขนาดน้ำหนักตัวใกล้เคียงกัน) หรือขังสลับคอกทุก ๆ 10 วัน ส่วนใหญ่แม่หมูก็จะเป็นสัด ถ้าหากปฏิบัติเช่นนี้แล้วภายใน 1 เดือน แม่หมูยังไม่เป็นสัด ควรคัดแม่หมูออกไปจากฝูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น